Leginstructies

Leginstructies_GOED

 

Algemeen

 • Voor een optimaal resultaat dienen de verwerkingsrichtlijnen ten alle tijden in acht te worden genomen
 • Maak alleen gebruik van lijm uit een productlijn van één en dezelfde leverancier
 • Controleer de entreemat voor het leggen op overeenstemming met het materiaal van de staal en op eventuele fouten
 • Controleer voor het leggen of de specificaties van de entreemat overeenkomen met de voorgenomen gebruikersdoeleinden

Voorbereiding

 • De ondergrond dient voor gebruik schoon, trek- en drukvast, vuilvrij, vetvrij en permanent droog te zijn
 • Oneffen vloeren dienen geëgaliseerd te worden om resten van oude lijmlagen en/of bitumenproducten te bedekken

Algemene leginstructies

 • De minimum temperatuur van de ondervloer dient minimaal 15° te zijn
 • De minimum kamertemperatuur dient +/- 18° te zijn
 • De relatieve vochtigheid mag niet hoger zijn dan 70%
 • De entreemat en benodigde hulpmiddelen dienen voor installatie minimaal 24 uur te acclimatiseren onder bovengenoemde condities
 • Gedurende de installatie moeten direct zonlicht en straling van warmtebronnen worden vermeden
 • Installeer het entreemateriaal voor een mooi en sterker resultaat zoveel mogelijk in de lengte richting c.q. looprichting

Installatiemethode per situatie

Kleine oppervlakten tot 5 m² (zoals matten of kleine coupages)
 • Op vlakke, zachte of droge ondergrond is het mogelijk om de entreemat los te leggen
 • Indien mogelijk is het advies om de entreemat op de ondergrond te verlijmen of vast te leggendoormiddel van dubbelzijdig plakband
 • Voor los leggen op tapijt en/of harder vloeren adviseren wij gebruik te maken van een ondertapijt, welke geschikt is voor zowel de entreemat als de betreffende vloer
 • Houdt u rekening met een mogelijke rek of krimp van maximaal 0,5%
Grote oppervlakten boven de 5 m² (entreezones in grote ruimten en trappen)
 • Oppervlakten boven de 5 m² moeten volledig worden verlijmd
 • De entreemat moet spanningsvrij en vlak worden ingelegd, waarna deze goed moet worden aangewreven en aangewalst
 • Volg altijd strikt de lijmvoorschriften van uw lijmproducent

Algemene lijminstructies

 • Voor verlijming op absorberende (poreuze) ondergronden en egalisaties adviseren wij een geschikte dispersielijm (maximale vochtigheid van de vloer < 2,5%)
 • Voor verlijming op dichte (niet poreuze) ondergronden adviseren wij een geschikte 2-componenten PU-lijm
 • Voor installatie op trappen dient een contactverlijming te worden toegepast
Geschikte lijmtypen voor PVC-producten

Voor verlijming op absorberende (poreuze) ondergronden en egalisaties adviseren wij:

 1. Natte verlijming:
 • Eurocol: 646 Eurostar Premium
 • UZIN: UZIN KE 66

Allen aan te brengen met kitstrijker TKB A2

 1. Droge verlijming;
 • Sigan 1 (in combinatie met Planus)

Voor verlijming op elastische (niet poreuze) ondergronden en egalisaties adviseren wij:

 1. Natte verlijming:
 • Eurocol: 646 Eurostar Premium
 • UZIN: UZIN KR 430

Allen aan te brengen met kitstrijker TKB A2

 1. Droge verlijming;
 • Sigan 2
Geschikte lijmtypen voor s-FLX-producten

Voor verlijming op absorberende (poreuze) ondergronden en egalisaties adviseren wij:

 1. Natte verlijming:
 • Eurocol: 140 Euromix PU
 • UZIN: UZIN KE 66

Allen aan te brengen met kitstrijker TKB A2

 1. Droge verlijming;
 • Sigan 1 (in combinatie met Planus)

Voor verlijming op elastische (niet poreuze) ondergronden en egalisaties adviseren wij:

 1. Natte verlijming:
 • Eurocol: 140 Euromix PU
 • UZIN: UZIN KR 430

Allen aan te brengen met kitstrijker TKB A2

2. Droge verlijming;

 • Sigan 2