Prestaties meten voor een schoner gebouw

Rinos_zandabsorptie_afb_945pix

Op het eerste gezicht is het verschil tussen inloopmatten vaak lastig te zien. Hoe weet u dan welke mat het zand en vuil, dat anders naar binnen wordt gelopen, beter afvangt?

Het antwoord is: door te meten hoe de mat presteert. En daarvoor hebben wij een eigen methode ontwikkeld. Op basis van vier eenvoudige criteria helpen we u beslissen welk type inloopmat geschikt is voor welke locatie. Dan kunt u de juiste opties aanbevelen bij architecten, bestekschrijvers en installateurs.

 

Zand-absorptiescore (ZAS)

In principe kan een inloopmat die regelmatig wordt gereinigd wel twee kilo zand per vierkante meter afschrapen, voordat deze volledig verzadigd is (zie afbeelding 1). In de praktijk kan een mat echter maximaal tussen de 70 en 95% van die hoeveelheid opnemen.

Hoeveel zand er langs de mat komt is bepalend voor de gebouwvervuilingsscore (GVS). Hoe hoger de zand-absorptiescore, des te lager de gebouwvervuilingsscore.

We hebben de zand-absorptiescores onderverdeeld in 3 prestatiecategorieën:
1: minder dan 80%
2: 80 tot 90%
3: 90% of meer

 

Reinigbaarheidsscore (RS)

Deze waarde geeft aan hoe effectief een mat kan worden gereinigd. Gangbare waarden liggen tussen de 50 en 85%. De rest van het vuil blijft achter in de mat (zie afbeelding 1). En naarmate er meer zand in de mat achterblijft, neemt de slijtage toe. Dat komt doordat zandkorrels scherp zijn, zodat ze de polen na verloop van tijd beschadigen.

 

fig1

Tapijtvervuilingsscore (TVS)

Dit is het derde criterium. Al het zand dat na het stofzuigen in de mat achterblijft (bij regelmatig stofzuigen) zorgt dat de mat uiteindelijk een verzadigingspunt bereikt. De blauwe lijn in afbeelding 2 geeft aan hoeveel zand de mat bevat voor en na elke stofzuigbeurt. De zwarte lijn geeft aan hoeveel zand er gemiddeld in de mat achterblijft na de achtereenvolgende stofzuigrondes.

 

fig2

 

Optische-prestatiescore (OPS)

Dit is het vierde criterium. Een mat kan er niet op zijn best uitzien als er veel zand in zit. We hebben het reinheidsbereik, van vlekkeloos schoon tot volledig verzadigd met vuil, verdeeld in gradaties van 1 tot 5, waarbij 5 het schoonst is.

Als we dan teruggaan naar afbeelding 2, zien we in het voorbeeld dat het verzadigingsniveau is ingesteld op 50 gram. In afbeelding 3 is de optische-prestatiescore van dit product 4,5 op 5 bij 50 gram. Dat is heel goed: wanneer het verzadigingsniveau is bereikt, is er vrijwel geen zand in de mat te zien.

 

fig3

 

Van deze vier criteria zijn er twee heel belangrijk: de zand-absorptiescore en de optische-prestatiescore. Deze worden vermeld in onze specificatietabellen.

Door met deze criteria te werken, kunnen we niet alleen de kwaliteit controleren van wat we produceren, maar ook de gewenste kenmerken nauwkeurig afstemmen. Zo blijven we onze producten continu verbeteren.